Mar 5, 2008

Ukulele orkestar

Ukulele je muzički instrument koji pripada porodici gitara, izgleda kao minijaturna gitara, a potiče sa Havaja. U Britaniji postoji i jedan orkestar imena "The Ukulele Orchestra of Great Britain". Evo malog muzičkog kviza, prepoznajte pesmu koju izvodi ovaj ukulele orkestar što je moguće pre...

No comments: