Mar 20, 2008

Bez frekvencija za Google

Najveći pobednik američke aukcije frekvecija u frekvencijskom opsegu oko 700 MHz su Verizon i AT&T, objavila je američka agencija za raspodelu frekvencija FCC. Ove frekvencije ranije su zauzimali analogni TV kanali, a prelaskom na digitalnu TV značajan deo frekvencija postao je slobodan. Budući da se radi o relativno niskim frekvencijama (ispod 1 GHz) signal se prostire jako dobro, pa se može relativno lako pokriti velika teritorija. Tokom aukcije sve oči bile su uprte u Google koji je najavio da će učestvovati u aukciji za ove atraktivne frekvencije i tako možda proširiti delatnost na pružanje usluga bežičnog prenosa podataka. Google na kraju nije dobio nikakve frekvencije, pa od Google bežične mreže za sada nema ništa.
Ipak, neki analitičari smatraju da je Google izašao iz aukcije kao pobednik. Google se zalagao za princip otvorenosti pri dodeli frekvencija koji je radikalno drugačiji u odnosu na dosadašnju praksu. Najavili su da će ući u aukciju sa ponudom od bar 4.6 milijarde dolara ako ovi principi budu ispunjeni. FCC je pri definisanju pravila o korišćenju frekvencija dobrim delom izašao u susret Google-u podržavši principe otvorenosti aplikacija i korisničkih uređaja. Ovi principi otvaraju vrata Google-ovim mobilnim aplikacijama i Android mobilnim telefonima bez obzira na to što su, umesto Google-a, Verizon i AT&T dobili frekvencije.

No comments: