Mar 3, 2008

Steže me WLAN

Projekat Constraint City - The Pain of Everyday life Gordana Savičića iz Austrije preslikava uticaj okolnih WLAN signala na naše telo putem specijalno dizajniranog korzeta koji reaguje na primljene signale. Što je signal obližnjih bežičnih mreža jači to korzet postaje uži izazivajući bol onome ko ga nosi. Na taj način nosač korzeta ima prilku da oseti nevidljivu wireless stranu grada. Na osnovu šetnji sa korzetom kreiraju se mape koje sadrže detektovane WLAN-ove na trasi kao i zaobilaznice koje je nosač korzeta morao da uzme kako bi zaobišao naročito bolne lokacije sa zgusnutim WLAN predajnicima.
Projekat je nagrađen na nedavno završenom festivalu transmediale, festivalu umetnosti i digitalne kulture koji se svake godine održava u Berlinu.

No comments: