Mar 24, 2008

Dela u pesku

Jim Denevan slika slobodnom rukom u pesku. Njegove slike u pesku se prostiru i čitavom plažom, a Jim radi na slikama i po 7 časova i pređe 50km. Dok crta, koristi samo jedan štap i ne služi se nikakvim sredstvima za merenje. Ova dela u pesku nažalost nisu trajna jer ih talasi odnose ubrzo po završetku.

No comments: