Aug 1, 2007

'Dugo-vrate' Padaung žene

Padaung žene zovu ponekad i 'žirafama' ili 'dugo-vratim' usled metalnih prstena koje nose oko vrata. Pleme Padaung broji oko 7000 članova. Žive u graničnim pojasu između Tajlanda i Burme i privlače mnogo turista koji su fascinirani ovim običajem. Više organizacija za zaštitu ljudskih prava zabrinute su zbog takvog eksploatisanja plemena u turističke svrhe. Prvi prsteni stavljaju se oko vratova devojčica kada one napune 5 godina. Broj prstena raste sa brojem godina koje devojčice/žene napune. Ako se posle dugog niza godina nošenja prsten ukloni, vrat se može lako slomiti usled oslabljenih vratnih mišića. Postoje nekoliko teorija zašto žene Padaung plemena nose ove prstenove:
a) da pojačaju kulturni identitet i lepotu,
b) da se zaštite od ugriza tigrova,
c) da podsećaju na zmaja - bitnog simbola u njihovom folkloru,
d) da budu manje privlačne članovima ostalih plemena.


No comments: