Dec 21, 2007

Posle palme, lala

Šta se moglo oćekivati nakon ostrva u obliku palme sagrađenih u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pa naravno, ostrvo u obliku lale i to u Holandiji, zemlji lala.

Predlog o ostrvu u obliku lale našao se na dnevnom redu holandskog parlamenta zahvaljujući jednom poslaniku Hrišćansko-Demokratske stranke. Na predlog se nadovezao holandski premijer Jan Peter Balkenende spomenuvši ostrvo u dužini od oko 50 km koje bi se protezalo pored holandske obale. Holanđani imaju poprilično iskustvo u gradnji takvih ostrva budući da je jedna holandska firma bila glavni izvođač radova na ostrvu u obliku palme ispred Dubajia. Jedan od glavnih ciljeva je demonstracija tehnologije za gradnju takvog ostrva i demonstracija tehnologije ukroćavanja morske vode. Pored toga ostrvo bi umanjilo problem prevelike naseljenosti i zaštitilo obalu od potapanja. Mnoge priobalne zemlje su sve više zabrinute zbog globalnog zagrevanja i podizanja nivoa mora i okeana. Setimo se samo štete koju je New Orleansu naneo uragan Katrina. Protivnici izgradnje "ostrva lale" navode da bi ostrvo bilo preskupo i da bi ugrozilo eko-sistem. Inače, jedan holandski bloger je već predložio da ostrvo bude u obliku lista marihuane, a ne lale.

No comments: