Jul 3, 2007

Saveoo - eBay naglavačke

Novi aukcijski internet servis, Saveoo, obećava kupcima kupovinu po nižim cenama od eBay-a. Aukcije funkcionišu po principu koji bismo dobili ’obrtanjem’ eBay-a ’naglavačke’.
Na eBay-u kupci se takmiče jedni protiv drugih šaljući ponude, samim tim povećavajući krajnju cenu robe na aukciji. Na novom internet sajtu, nazvanom Saveoo, prodavci šalju ponude, međusobno se takmičeći u ponudi najniže cene potencijalnom kupcu. Kupci specificiraju robu koju žele da kupe, kao i njene karakteristike, a aukcija počinje 48 sati kasnije i traje 10 sati. Po završetku aukcije, kada je najniža ponuđena cena vec fiksirana, kupci čak imaju pravo da odustanu od kupovine.
Idejni tvorac sajta, Antony Perry, vodio je u prošlosti sličan aukcijski sajt baziran takođe na ovom obrnutom aukcijskom principu. Prethodni sajt nudio je aukcijske usluge samo firmama pri, na primer, kupovini kancelarijskog nameštaja po najnižoj mogućoj ceni. Antony Perry je jednog dana shvatio da se ista ideja može bez poteškoća proširiti i na obične kupce. Tako je i nastao Saveoo koga bismo mogli definisati kao ’naglavačke obrnuti’ eBay. Dok su u eBay-u prodavci organizatori aukcije, a kupci takmičari, u Saveoo-u su kupci organizatori, a prodavci se nadmeću nudeći što nižu moguću cenu.
Autori sajta veruju da će prednosti njihovog sistema aukcije naročito doći do izražaja pri kupovini relativno skupih stvari kao što su automobili, televizori, luksuzni satovi i slično. Kliknite ovde da biste se upoznali sa Saveoo-om, novim konkurentom eBay-u.

No comments: