Feb 4, 2008

Office 2008 za Mac

Bez namere da reklamiram bilo Mac ili Microsoft: SimplifyYourWork2008 je jako simpatičan sajt koji kroz smešne animirane čovečuljke predstavlja novi Microsoft Office 2008 za korisnike Maca.

No comments: