Jun 3, 2007

Portreti žena u umetnosti

500 godina ženskih portreta u 3 minuta - super urađeno.
Slikari slikaju ideal lepote.
Da li onda ovo pokazuje da je ideal ženske lepote u evropskoj civilizaciji jedno te isto lice i da je naš ideal lepog prilično uzak?

No comments: