Sep 17, 2007

IP adresa na 'sexy' način

Na strani "Moan my IP" vaša IP adresa biti pročitana na vrlo neobičan način: a la sex-hotline. Dovoljno je otići na sajt koji automatski prepoznaje vašu IP adresu, a potom ćete začuti stenjući i uzdišući ženski glas koji polagano čita IP.

No comments: